Blogi

Priit Patrael, Maarja Lega
ettevõtluskeskkond

Nii nagu tasane vesi ja soodne pärituul ei tee kogenud meremeest, ei tee stabiilselt kasvav ettevõtluskeskkond tugevaid organisatsioone. Pikalt tõi ka keskpärase kvaliteediga toode/teenus, klienditeenindus ja asukoht piisava rentaabluse. Suur osa sellel perioodil alustanud ettevõtted ei ole juba disainilt loodud

ärimudeli disain

Millised ettevõtted väljakutsuvad ajad üle elavad või isegi majanduslanguse kontekstis kasvavad? Järgnevalt tegevusvaldkondade ülesed universaalsed reeglid, milline võiks olla makromajanduslike muutustega hõlpsamini kohaneva ettevõtte disain. Senisest märksa tormilisem globaalne ärikeskkond hakkab järgnevatel aastatel ettevõtluses silma paistma. Kui nõudlus väheneb kiiresti,

PRIA 6.4 maaelu edendamise toetus

Septembris avaneb taas PRIA meede 6.4 Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetus. PRIA 6.4 maaelu edendamise toetuse eesmärk on luua eeldused uute töökohtade tekkeks maapiirkonnas väljaspool põllumajandussektorit. Tegu on küllaltki populaarse toetusega, kus iga aasta on taotlejate hulk kasvanud. Seetõttu on oluline,

halvasti juhitud ettevõte

Suurem osa meist saab aru, et kõigest midagi teada on tore. Kui aga vajame kitsa valdkonna kompetentsi, siis otsime seda kitsale valdkonnale spetsialiseerunud spetsialistilt – eksperdilt. Me võtame eksperdiks olemist tugevusena. Sellel on selgelt ka teine pool, mis ettevõtluses võib