Toetusmeetmed

KredExi Stardilaen

KredExi stardilaen on mõeldud väikestele või keskmise suurusega ettevõtetele, kellel on vaja rahastust oma investeeringute ja/või käibevahendite jaoks.

Rakendusuuringute programmi väikeprojektide taotlusvoor

Rakendusuuringute programmi väikeprojektide taotlusvoor

Programm on mõeldud ettevõtetele, kes soovivad töötada välja innovaatilisi tehnoloogiaid, protsesse, tooteid või teenuseid; katsetada uusi materjale või koguda teadmisi tehnoloogilise teostatavuse kohta.

Ida-​Viru toetus

Ida-Viru ettevõtluse investeeringute toetus

Ida-Viru toetus on mõeldud Ida-Virumaa ettevõtetele, mis tegutsevad mäetööstuse, töötleva tööstuse, elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamise, info ja side, kutse, teadus- ja tehnikaalane tegevuse valdkonnas.